پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت نسیم تهویه مهرگان، از طریق ارائه انواع خدمات شامل نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری، توسط تیم های زبده تعمیراتی آموزش دیده و دارای گواهینامه تخصصی از موسسات معتبر و نیز عرضه قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه های تهویه مطبوع با برند مخصوص صورت می گیرد.
واحـد خدمـات پس از فروش به عنـوان یکـی از ارکان اصلی این شرکت با سرلوحه قرار دادن کیفیت، سرعت و دقت در خدمـات، همـواره در اندیشه ارتقـاء سطح رضایتمندی مشتریان می‌باشد. به همین منظور کلیه فعالیت‌های سرویس و خدمات را با تکیه بر کادر مجـرب، دانش نرم افـزاری به روز، فن آوری‌هـای نوین و شبکه گسترده نمایندگان مجـاز در سراسر کشـور ارائه می‌دهد. مشاوره و پیشنهاد فنی قبل از انتخاب محصول و طراحی نقشه‌های مهندسی اجرای زیرساخت از جمله خدمات در حین فروش بشمار می‌آید.