نرم افزار تخصصی محاسبات فن شرکت نسیم تهویه مهرگان جهت تسهیل در امر محاسبات و دقت در تحلیل آن طراحی و ارائه شده است، این نرم افزار قابلیت محاسبات مکانیکال و الکتریکال تمامی مشخصات فنی انواع هواکش های صنعتی به همراه منحنی مشخصه آن ها را دارد. لازم به ذکر است تنها تعداد معدودی از تولید کنندگان قادر به ارائه نرم افزار محاسباتی هستند.

برای دریافت آن با مجموعه مهرگان تماس حاصل فرمائید.