.

.

.

زنت (سرمایشی گرمایشی صنعتی)

آپشن ها:

○ امکان افزودن نمایشگر دیجیتال و سیستم هشدار نگهداري

○ سیستم خاموش کن به صورت اتوماتیک در صورت خالی بودن مخزن آب

○ نمایش سطح رطوبت نسبی

○ استفاده از فیلترهاي کیسه اي، هپا و کربن اکتیو (در صورت نیاز یا درخواست مشتري)

○ استفاده از کویل آب سرد به عنوان مکمل سرمایش سیستم تبخیري (در صورت درخواست نیاز)

○ قابلیت نصب موتور دمپر برقی

○ قابلیت نصب صداگیر بر روي دستگاه (براي اماکن بسیار حساس نسبت به صدا)

○ قابلیت افزودن المنت هاي برقی به عنوان سیستم گرمایشی

————————————————————————————————

هواساز

آپشن ها:

○ استفاده از شیر انبساط الکترونیکی (Electronic Expansion Valve) جهت کنترل دقیق تر ظرفیت چیلر

○ امکان استفاده از موتور کمپرسور داراي تکنولوژي اینورتر و افزایش ضریب عملکرد (C.O.P)  چیلر در حالت کم باري

○ استفاده از سیستم مانیتورینگ پیشرفته با قابلیت برنامه ریزي و صفحه نمایشگر لمسی با قابلیت اتصال به سیستم BMS

○ استفاده از سیستم  PLC به منظور کنترل دقیق تر دستگاه ها در کاربري هاي خاص (با قابلیت مانیتورینگ، برنامه ریزي عملکرد ساعتی و هفتگی، کنترل، شناسایی و رفع عیب اتوماتیک و امکان اتصال به سیستم هاي مدیریت هوشمند، اندروید، کامپیوتر،  IOS و شبکه)

○ استفاده از اواپراتور نوع صفحه اي فشرده و از جنس استنلس استیل براي کاربرد در شرایط خاص

○ امکان وارد نمودن کمپرسورها در مدار کاري به صورت چرخشی (جهت افزایش عمر قطعات)

○ امکان انتخاب پمپ هاي فشار بالا در صورت نیاز و نصب تانک ذخیره آب از جنس استنلس استیل

○ امکان افزودن شیر یک طرفه در مسیر گاز داغ و افزودن Shut Off Valve به هر یک از کمپرسورها جهت تعمیرنگهداري جداگانه هر یک

————————————————————————————————

هواساز هایژنیک

آپشن ها:

○ قابیلت نصب انواع رطوبت زن هاي آبی، بخار یا الکتریکی و سیستم کنترل و تنظیم کننده میزان رطوبت هوا

○ قابلیت نصب صداگیر بر روي دستگاه (براي اماکن بسیار حساس نسبت به صدا)

○ قابلیت نصب فن بکوارد تمام استیل 304

○ قابلیت افزودن المنت هاي برقی به عنوان سیستم گرمایشی

○ قابلیت استفاده از موتور فن هاي اینورتر (دور متغیر)

————————————————————————————————

مینی چیلر تراکمی

آپشن ها:

○ اواپراتور از نوع صفحه اي فشرده و از جنس استنلس استیل براي کاربرد در شرایط خاص

○ قابلیت طراحی و ساخت به صورت تک فاز در ظرفیت هاي کم

○ نصب کلکتور با اتصالات ورودي و خروجی مجزا

○ امکان اتصال PLC  به اندروید، کامپیوتر شخصی،  IOSو تحت شبکه بودن و قابلیت اتصال به سیستم مدیریت بی ام اس

○ انتخاب پمپ هاي فشار بالا در صورت نیاز

○ امکان نصب تانک ذخیره آب از جنس استنلس استیل

○ امکان نصب شیر سه راهه بر روي دستگاه

○ امکان استفاده از کندانسور نوع آب خنک (آبی) بر روي دستگاه

○ قابلیت طراحی و ساخت به صورت هیت پمپ (سرمایشی – گرمایشی)

○ کنترل ظرفیت فن هاي کندانسور و موتور کمپرسور (اینورتر نمودن)

————————————————————————————————

مبدل حرارتی پوسته و لوله

آپشن ها:

○ استفاده از پوسته و لوله هاي کاپرنیکل، کربن استیل، برنجی، استینلس استیل 316 و …

○ ساخت تیوب شیت ها از مواد کربن استیل فورج شده، استنلس استیل، فسفر برنج، مس و …

○ طراحی مبدل هاي خاص با استفاده از نرم افزار ASPEN HTFS

○ تعبیه ستاره هاي 5 پر آلومینیومی جهت ایجاد جریان مغشوش در سیال و افزایش ضریب انتقال حرارت

————————————————————————————————

کندانسور هواخنک

آپشن ها:

○ استفاده از لوله هاي مسی داخل فین دار

○ امکان حفاظت کویل ها در شرایط محیطی خاص با پوشش مواد ضد خوردگی Anti corrosion blue or gold fin

○ تابلو برق مستقل جهت کنترل مدارهاي فرمان و قدرت دستگاه و مجهز به کنترل اتوماتیک فن جهت کارکرد بهینه دستگاه

○ قابلیت ساخت تیوب ها از جنس استنلس استیل و … با توجه به نوع سیال جاري در مبدل یا شرایط محیطی

————————————————————————————————

چیلر تراکمی هواخنک

آپشن ها:

○ استفاده از سیستم PLC به منظور کنترل دقیق تر دستگاه ها در کاربري هاي خاص (با قابلیت مانیتورینگ، برنامه ریزي عملکرد ساعتی و هفتگی، کنترل، شناسایی و رفع عیب اتوماتیک و امکان اتصال به سیستم هاي مدیریت هوشمند، اندروید، کامپیوتر،  IOSو شبکه)

○ اینورتر نمودن (دور متغیر) موتور الکتریکی کمپرسور و فن ها با توجه به نیاز یا درخواست مشتري (کمپرسور هنبل از نوع اینورتر است)

○ استفاده از اواپراتور نوع صفحه اي فشرده و از جنس استنلس استیل براي کاربرد در شرایط خاص

○ استفاده از شیر انبساط الکترونیکی (Electronic Expansion Valve) جهت کنترل دقیق تر ظرفیت چیلر

○ امکان نصب کلکتور با اتصالات ورودي و خروجی مجزا و شیر سه راهه بر روي دستگاه

○ امکان انتخاب پمپ هاي فشار بالا در صورت نیاز و نصب تانک ذخیره آب از جنس استنلس استیل

○ امکان افزودن شیر یک طرفه در مسیر گاز داغ و افزودن Shut Off Valve به هر یک از کمپرسورها جهت تعمیر نگهداري جداگانه هریک

————————————————————————————————

چیلر تراکمی آب خنک

آپشن ها:

○ استفاده از شیر انبساط الکترونیکی (Electronic Expansion Valve) جهت کنترل دقیق تر ظرفیت چیلر

○ امکان استفاده از موتور کمپرسور داراي تکنولوژي اینورتر و افزایش ضریب عملکرد(C.O.P)  چیلر در حالت کم باري

○ استفاده از سیستم مانیتورینگ پیشرفته با قابلیت برنامه ریزي و صفحه نمایشگر لمسی با قابلیت اتصال به سیستم BMS

○ استفاده از سیستم  PLCبه منظور کنترل دقیق تر دستگاه ها در کاربري هاي خاص (با قابلیت مانیتورینگ، برنامه ریزي عملکرد ساعتی و هفتگی، کنترل، شناسایی و رفع عیب اتوماتیک و امکان اتصال به سیستم هاي مدیریت هوشمند، اندروید، کامپیوتر،  IOS و شبکه)

○ استفاده از اواپراتور نوع صفحه اي فشرده و از جنس استنلس استیل براي کاربرد در شرایط خاص

○ امکان وارد نمودن کمپرسورها در مدار کاري به صورت چرخشی (جهت افزایش عمر قطعات)

○ امکان انتخاب پمپ هاي فشار بالا در صورت نیاز و نصب تانک ذخیره آب از جنس استنلس استیل

○ امکان افزودن شیر یک طرفه در مسیر گاز داغ و افزودنShut Off Valve  به هر یک از کمپرسورها جهت تعمیرنگهداري جداگانه هر یک

————————————————————————————————

پکیج یونیت

آپشن ها:

○ امکان افزودن نمایشگر دیجیتال، سیستم هشدار نگهداري و دمپر برقی

○ استفاده از فیلترهاي کیسه اي، هپا، اولپا و کربن اکتیو (در صورت نیاز یا درخواست مشتري)

○ امکان نصب هیتر الکتریکی یا کویل بخار به جاي کویل آب گرم (در حالت گرمایش)

○ قابلیت نصب انواع رطوبت زن هاي آبی، بخار یا الکتریکی و سیستم کنترل و تنظیم کننده میزان رطوبت هوا

○ امکان استفاده از پوشش ضد خوردگی بر روي فین هاي کندانسور(Gold fin, Blue fin)  در شرایط محیطی خاص

○ قابلیت برنامه ریزيPLC  صنعتی و قابل اتصال به سیستم مدیریت ساختمان BMS

○ امکان استفاده از شیر انبساط الکترونیکی (Electronic Expansion Valve) جهت کنترل دقیق تر ظرفیت

○ قابلیت نصب صداگیر بر روي دستگاه (براي اماکن بسیار حساس نسبت به صدا)

————————————————————————————————

برج خنک کننده

آپشن ها:

○ اینورتر نمودن موتور الکتریکی (دور متغیر نمودن موتور الکتریکی فن) در صورت درخواست مشتري

○ قابلیت نصب صداگیر بر روي دستگاه (براي اماکن بسیار حساس نسبت به صدا)

○ روکش دار کردن پکینگ ها با مواد آنتی باکتریال

————————————————————————————————

ایرواشر سرمایشی گرمایشی

آپشن ها:

○ امکان افزودن نمایشگر دیجیتال و سیستم هشدار نگهداري

○ سیستم خاموش کن به صورت اتوماتیک در صورت خالی بودن مخزن آب

○ نمایش سطح رطوبت نسبی

○ استفاده از فیلترهاي کیسه اي، هپا و کربن اکتیو (در صورت نیاز یا درخواست مشتري)

○ استفاده از کویل آب سرد به عنوان مکمل سرمایش سیستم تبخیري (در صورت درخواست نیاز)

○ قابلیت نصب موتور دمپر برقی

○ قابلیت نصب صداگیر بر روي دستگاه (براي اماکن بسیار حساس نسبت به صدا)

○ قابلیت افزودن المنت هاي برقی به عنوان سیستم گرمایشی

————————————————————————————————

فن کویل سقفی توکار

آپشن ها:

○ کویل سه ردیفه مسی با فین آلومینیومی (Blue fin)

○ بدنه گالوانیزه عایق کاري شده

○ فیلتر سه لایه آلومینیومی با قابلیت شستن

○ سینی درین ( تخلیه ) یکپارچه به همراه عایق

○ فن و هوزینگ فلزي

○ داراي 18 ماه گارانتی

————————————————————————————————

فن کویل کاستی 4 طرفه

آپشن ها:

○ ظرفیت هوادهی از 300 تا 1200 CFM

○ طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف هاي کاذب با ارتفاع محدود

○ مجهز به فن پیچی سه بعدي به منظور کاهش مقاومت هوا

○ جریان هواي یکنواخت چهار جهته با کمترین سطح صدا

○ مجهز یه ترموستات ، ریموت کنترل بی سیم ، پمپ درین و دریچه خودکار توزیع هوا

○ قابلیت نصب سریع ، سرویس و نگهداري آسان

○ قابلیت زمان بندي 24 ساعته

○ داراي 18 ماه گارانتی

————————————————————————————————

فن کویل زمینی

آپشن ها:

○ ظرفیت هوادهی از 300 تا 900 CFM

○ استفاده از دمنده گالوانیزه براي ایجاد صداي کمتر

○ مکش هوا از زیر و دهش از روبرو

○ طراحی باریک ، ظریف و زیبا

○ عملکرد آرام و بی صدا

○ نصب سریع و آسان

○ داراي 18 ماه گارانتی

————————————————————————————————

فن کویل دیواری

آپشن ها:

○ ظرفیت هوادهی از 300 تا 600 CFM

○ طراحی باریک، زیبا و ظریف

○ دارای شیر سه راهه برقی جهت کنترل دبی آب به منظور تثبیت دمای اتاق و ایجاد آسایش بیشتر

○ داراي نمایشگر LCD بر روي فن کویل

○ مجهز یه ترموستات ، ریموت کنترل بی سیم ، پمپ درین و دریچه خودکار توزیع هوا

○ قابلیت زمان بندي 24 ساعته

○ داراي 18 ماه گارانتی

————————————————————————————————

فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه

آپشن ها:

○ نرم افزار تخصصی محاسبات فن

○ امکان استفاده از سیستم BMS در پروژه ها

○ قابلیت نصب صداگیر بر روی دستگاه برای اماکن بسیار حساس نسبت به صدا

○ قابلیت ساخت باکس مخصوص فن جهت کاهش صدای محسوس و زیبایی بیشتر در پروژه های لوکس

○ بالانس استاتیک و دینامیک جهت افزایش طول عمر قطعات دوار طبق استاندارد ISO1940

○ آزمایش هوادهی و افت فشار طبق استاندارد AMCA 210 و تست صدا و آمپر موتور

○ امکان ساخت دهانه خروجی در جهات 360 درجه

○ امکان ساخت در ظرفیت های بالاتر به صورت سفارشی و مهندسی معکوس

————————————————————————————————

فن سانتریفیوژ بکوارد دو طرفه

آپشن ها:

○ نرم افزار تخصصی محاسبات فن

○ امکان استفاده از سیستم BMS در پروژه ها

○ قابلیت نصب صداگیر بر روی دستگاه برای اماکن بسیار حساس نسبت به صدا

○ قابلیت ساخت باکس مخصوص فن جهت کاهش صدای محسوس و زیبایی بیشتر در پروژه های لوکس

○ بالانس استاتیک و دینامیک جهت افزایش طول عمر قطعات دوار طبق استاندارد ISO1940

○ آزمایش هوادهی و افت فشار طبق استاندارد AMCA 210 و تست صدا و آمپر موتور

○ امکان ساخت دهانه خروجی در جهات 360 درجه

○ امکان ساخت در ظرفیت های بالاتر به صورت سفارشی و مهندسی معکوس

————————————————————————————————

فن سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه

آپشن ها:

○ نرم افزار تخصصی محاسبات فن

○ امکان استفاده از سیستم BMS در پروژه ها

○ قابلیت نصب صداگیر بر روی دستگاه برای اماکن بسیار حساس نسبت به صدا

○ قابلیت ساخت باکس مخصوص فن جهت کاهش صدای محسوس و زیبایی بیشتر در پروژه های لوکس

○ بالانس استاتیک و دینامیک جهت افزایش طول عمر قطعات دوار طبق استاندارد ISO1940

○ آزمایش هوادهی و افت فشار طبق استاندارد AMCA 210 و تست صدا و آمپر موتور

○ امکان ساخت دهانه خروجی در جهات 360 درجه

○ امکان ساخت در ظرفیت های بالاتر به صورت سفارشی و مهندسی معکوس

————————————————————————————————

فن سانتریفیوژ سقفی

آپشن ها:

○ نرم افزار تخصصی محاسبات فن

○ امکان استفاده از سیستم BMS در پروژه ها

○ قابلیت نصب صداگیر بر روی دستگاه برای اماکن بسیار حساس نسبت به صدا

○ قابلیت ساخت باکس مخصوص فن جهت کاهش صدای محسوس و زیبایی بیشتر در پروژه های لوکس

○ بالانس استاتیک و دینامیک جهت افزایش طول عمر قطعات دوار طبق استاندارد ISO1940

○ آزمایش هوادهی و افت فشار طبق استاندارد AMCA 210 و تست صدا و آمپر موتور

○ امکان ساخت دهانه خروجی در جهات 360 درجه

○ امکان ساخت در ظرفیت های بالاتر به صورت سفارشی و مهندسی معکوس

————————————————————————————————

فن آکسیال کانالی

آپشن ها:

○ نرم افزار تخصصی محاسبات فن

○ امکان استفاده از سیستم BMS در پروژه ها

○ قابلیت نصب صداگیر بر روی دستگاه برای اماکن بسیار حساس نسبت به صدا

○ قابلیت ساخت باکس مخصوص فن جهت کاهش صدای محسوس و زیبایی بیشتر در پروژه های لوکس

○ بالانس استاتیک و دینامیک جهت افزایش طول عمر قطعات دوار طبق استاندارد ISO1940

○ آزمایش هوادهی و افت فشار طبق استاندارد AMCA 210 و تست صدا و آمپر موتور

○ امکان ساخت دهانه خروجی در جهات 360 درجه

○ امکان ساخت در ظرفیت های بالاتر به صورت سفارشی و مهندسی معکوس

————————————————————————————————